PÔŽIČKY PRE MLADÝCH

Pôžičku pre mladých je možné získať výhradne vo veku od 18 do 35 rokov ( o úver môžete požiadať aj deň pred 36. narodeninami). Výhodou tohto úveru je, že je poskytovaný so zníženou úrokovou sadzbou o 3%. Štátny príspevok pre mladých poskytuje zníženie úrokovej sadzby o 2% a zvyšné 1% zo zníženej úrokovej sadzby poskytuje žiadateľovi banka. Jedná sa o dobu prvých piatich rokov splátkového obdobia.

Aby bola žiadateľovi pôžička schválená, musí spĺňať určité podmienky, do ktorých patrí vek (18-35 rokov), príjem, ktorý musí byť vo výške maximálne 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve. Úver je určený na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bytu na území Slovenskej republiky. Úver je poskytnutý vo výške maximálne 49.790,88 € (1.500.000,-Sk).

Žiadateľ, ktorý má záujem o úver pre mladých so štátnym príspevkom, predloží žiadosť o priznanie štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnemu úveru.