ÚČELOVÝ ÚVER

oznáme dva druhy úverov podľa účelu. Jedná sa o bezúčelový a účelový úver. Ak si vyberiete účelový úver, znamená to, že peniaze, ktoré vám budú požičané, môžete len konkrétne využiť. Podľa toho, na čo sa úver vzťahuje.

Účelové úvery sú väčšinou poskytované na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, investície do nehnuteľnosti, kúpu automobilu, kúpu spotrebného tovaru (splátkový úver). Tiež je možný získať úver pre podnikateľov.

Podstatnou úlohou pre vás bude zdokladovať veriteľovi, na čo ste získané peniaze použili. Výhodou však je výška úrokovej sadzby, ktorá je pri účelovom úvere nižšia ako pri bezúčelovom úvere. Výška RPMN (Ročná percentuálna miera nákladov) je tiež nižšia.

Takže ak viete, na čo chcete peniaze použiť, je lepšie využiť účelový úver a tým budú vaše celkové náklady oveľa nižšie , ako by boli, keby ste využili bežný bezúčelový úver. Úver môžu získať občania starší ako 18 rokov.

PÔŽIČKY BEZ DOKLADOVANIA PRÍJMU

Nie každý má tú možnosť dokladovať svoj príjem alebo to môže byť pre niekoho náročné. No ak sa vyskytnete v takomto čase vo finančnej kríze, nemusíte vešať hlavu. Aj pre vás je tu možnosť využitia pôžičky bez dokladovania príjmu.

Aby vám bola pôžička poskytnutá, pre poskytovateľa je potrebné, aby mal istotu, že mu budú požičané peniaze vrátené. Preto bude od vás poskytovateľ žiadať zabezpečenie. Môžete sa založiť vlastným domom, autom alebo inou nehnuteľnosťou. Tiež sa môžete zabezpečiť ručiteľom.

Hlavnou výhodou tejto pôžičky je jej vybavenie, ktoré je rýchle a môže prebehnúť z pohodlia vášho domova a to cez internet alebo telefón. Stačí, ak vyplníte krátky on-line formulár alebo zatelefonujete na číslo poskytovateľa. Potom už len môžete čakať na obchodného agenta, ktorý prinesie zmluvu na podpis. Niektorí poskytovatelia však môžu vyžadovať osobné stretnutie. Jedná sa o bezúčelovú pôžičku a so získanými peniazmi môžete narábať tak, ako uznáte za vhodné.

Získať takúto pôžičku v banke je náročnejšie, ale nie nemožné. Niektoré banky poskytujú pôžičky aj bez dokladovania príjmu. Musíte byť však inak dostatočne zabezpečený.Táto pôžička sa dá získať hlavne v nebankovom sektore, kde je poskytovaná bez nahliadnutia do registra dlžníkov (v bankových subjektoch sa doň nahliada bez výnimky).Sú určené predovšetkým pre nezamestnaných alebo ženám na materskej dovolenke.

Potrebné doklady a hlavné podmienky pri žiadaní o pôžičku:

1.) Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

2.) Zaplatenie poplatku o spracovaní žiadosti (ak je potrebné). Niekedy je spracovanie zadarmo.

3.) Budete potrebovať 2 preukazy totožnosti (občiansky preukaz a vodičský preukaz alebo pas a podobne).

4.) Kópia kartičky k bežnému účtu (BÚ) alebo výpis z bankového účtu.