ÚVERY PRE PODNIKATEĽOV

V dnešnej dobe si môže človek vybrať s veľkého množstva úverov, napríklad podľa toho či podniká alebo nie. Ak podnikáte, máte možnosť požiadať o úver pre podnikateľov, ktoré sa od tých bežných trochu líšia.

Okrem bežných komerčných bánk, môžete získať úver v nebankových spoločnostiach, ktoré však vo väčšine prípadov nie sú vôbec výhodné. No podnikatelia na Slovensku môžu využiť ešte aj úvery, ktoré poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) alebo Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).

SZRB ponúka okrem úverov aj záruky komerčnej banke tým klientom, ktorí nemajú dostatočnú schopnosť zabezpečenia. Môžete si vybrať zo štyroch druhov úveru ( Priame úvery, MIKROúver, Úver PODNIKATEĽKA, Úver PODNIKANIE MLADÝCH).

NARMSP poskytuje úvery podnikateľov, ktorí zamestnávajú maximálne 50 zamestnancov a ich ročný obrat je menším ako 10 milióna euro.