Pôžičky na občiansky preukaz

Čo je vlastne pôžička na občiansky preukaz?

Ak ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, tu je krátke vysvetlenie.

Jedná sa o druh rýchlej pôžičky, ktoré žiadateľ dostane iba na základe predloženia svojho občianskeho preukazu (+ ďalšieho dokladu totožnosti na overenie identity klienta). Ideálne riešenie pre ľudí, ktorí o sebe nechcú poskytovať veľa osobných informácií, pre ľudí ktorí nie sú schopní (alebo nechcú) doložiť svoj príjem, resp. pre ľudí, ktorí sú zapísaní v registri dlžníkov.

Avšak nič nie je zadarmo.

Základný problém však spočíva v tom, že pri vybavovaní tejto pôžičky, hlavne pri vyšších sumách, je častá nutnosť ručiť svojím majetkom. Je to vlastne spôsob ochrany proti prípadným neplatičom. V tomto prípade musí samozrejme hodnota majetku prevyšovať hodnotu pôžičky.  Ďalším problémom sú značne vyššie úroky, ktoré poskytovateľ vyžaduje ako daň zato, že žiadateľ nemusí preukazovať svoje príjmy ani informácie z registra dlžníkov.

Ako o pôžičku žiadať?

Ako už bolo spomenuté, hlavnou výhodou pôžičky je to, že  k jej poskytnutí Vám stačí len občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Po preukázaní sa týmito dokladmi sa uzavrie zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a žiadateľom. Pôžička na občiansky preukaz je zväčša poskytovaná nebankovými inštitúciami alebo súkromnými osobami.  Je tak hlavne preto, že sa jedná o sektor, ktorý nie je kontrolovaný štátom, čo z neho robí značne rizikovú oblasť. Podobné pôžičky však poskytujú aj banky.  U bánk sa väčšinou jedná o pôžičky vyšších súm, kde nemusíte dokladovať svoj príjem, avšak tiež sa nevyhnete ručeniu nehnutelnosťou.

Pri rozhodnutí zobrať si pôžičku na občiansky preukaz je teda nutné zvážiť všetky pre a proti. Takisto je potrebné byť obozretný pri podpisovaní zmluvy a všetkých zmluvných podmienok.