PÔŽIČKY PRE ZAMESTNANÝCH

Pôžičky pre zamestnaných sú najbežnejším typom pôžičiek na našom trhu. Pôžička je najmenej riziková a preto ju nie je problém získať v banke, ale aj v nebankovom sektore. Nebankové pôžičky sa využívajú hlavne vtedy, ak máte záznam v bankovom registri, keďže so záznamom nemôžete získať pôžičku v banke.

Ste zamestnaný a z toho vyplýva, že môžete dokladovať svoj príjem. Bankový register a príjem sú dva základné body, ktoré používajú banky pri hodnotení, či vám bude úver schválený. Ak máte vyšší príjem, máte šancu aj na vyšší úver. A naopak, ak je váš príjem príliš nízky, pôžička vám nemusí byť schválená.

Žiadateľ, ktorý žiada o úver, musí byť starší ako 18 rokov a musí preukázať doklad o príjme, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. K tomu potrebujete ešte aj dva preukazy totožnosti (občiansky preukaz + vodičský preukaz, cestovný pas a pod.). Schválenie pôžičky nemusí trvať dlhšie ako 24 hodín.